Techniek - Transformator en voeding.

Voor de snelheidsregeling van de trein kan de standaard transformator genomen worden of we maken zelf een regelbare voeding. Het eerste is het makkelijkste het tweede is wat meer, dat hebben we weer mooi gedaan. Als we zelf iets maken is de kortsluitbeveiliging een probleem, hoe gaan wij kortsluiting ondervangen is dan de vraag.

Als start heb ik een eenvoudige regeling in elkaar gezet zonder kortsluitbeveiliging. Het enige kortsluitbeveiliging is de zekering aan de primaire kant. Wat de kortsluiting met de transistor doet is de vraag totdat het optreedt (vermoedelijk einde transistor).

LET WEL: DEZE SCHAKELING IS NOG NIET GEBOUWD EN GETEST..

Een transformator brengt de netspanning van 230V naar 15V. Achter de brugcel hebben wij dan een gelijkspanning van ongeveer 21V. Met een zener van 5,1 volt maken wij een vaste referentiespanning die over een regelbare weerstand staat. Wij kunnen deze spanning direct aan de basis van de transistor aanbieden maar dan hebben wij kans dat de uitgangsspanning gaat dalen als wij meer stroom gaan vragen. Door gebruik te maken van een Op-Amp tracht ik de uitgangsspanning constant te houden. De weerstandsdeling van R3 en R4 zorgt ervoor dat de uitgangsspanning ongeveer een factor drie hoger ligt dan de spanning afkomstig van de regelbare weerstand R2. Zo krijgen wij een regelbare uitgangspanning tussen 0 en 16V. De condensators zorgen voor de afvlakking van de gelijkspanning (rimpels).