Techniek - Buitenbaanregeling.

 

De aansturing van de buitenbaan (schakeling is in ontwikkeling).

Het uitgangspatroon van het rijschema is simpel. De trein rijdt twee rondjes achter elkaar en wisselt dan met de trein die stil staat op het binnenspoor. Als de trein door het station geweest is dan gaan beide seinen in het station op rood. Het sein in het traject (S3) gaat op groen totdat de trein dit sein gepasseerd is, dan gaat het weer op rood. Getracht is alle kleurwisselingen op de uitrijdseinen te tonen.

De regeling wordt gestuurd door pulsen afkomstig van de contactrails.

De pulsen van de contactrails Cr-1 t/m Cr-4 komen binnen via een antidender schakeling opgebouwd rond de NE555. De ingangen van de schakeling krijgt bij het passeren van de trein maar één puls. Bij het sluiten van een schakelaar kunnen stoorpulsen ontstaan die de rest van de schakelingen weer kunnen beinvloeden. Ook is de uitgang dusdanig lang gekozen dat elke lok maar één puls veroorzaakt. Vooral bij de Eloks kunnen 2 pulsen komen omdat de schakelaar door elk wielstel wordt bediend.

 

 

 

 

De uitrijdseinen krijgen ieder een schakeling die het patroon schakeld. Door een puls te zetten op de keuze voor de bepaalde kleurstelling gaat het sein in die combinatie branden. De regeling die de baan aanstuurt moet nu dus alleen pulsjes afgeven aan het seingedeelte. Wij krijgen nu meer een blokjes idee. Een blok voor de seinen en een blok die de baan regelt.

De ingangen zijn verbonden met SR-elementen. Met ingangen worden nu niet de contactrails bedoeld maar de ingangen voor het schakelen van het sein. Een SR-element is een element waarvan de uitgang na het setten hoog blijft en na het resetten weer laag wordt. Wordt een bepaalde ingang geset dan worden de andere SR-elementen gereset. Zo blijft er altijd maar één uitgang hoog waarmee de seinpaal aangestuurd wordt. Met behulp van enkele dioden in het uitgangscircuit verkrijgen wij vier kleurcombinaties op het uitrijdsein. Kiezen wij rood dan branden Rood-1 en Rood-2, kiezen wij Rood/Wit dan branden de beide witte lampen met de juiste rode lamp, in dit geval aangegeven met Rood-1. Dezelfde truc is zichtbaar bij orenje en groen. Het relais wordt alleen aangesproken als groen hoog is. In deze opzet is deze schakeling ook in andere situaties bruikbaar, b.v. om de schakeling met drukknoppen te bedienen (schakelaar aan plus en met een weerstand van 1k naar massa de ingang vastleggen).

De buitenbaanregeling.




Met een simpele test is gebleken dat de wissel ook met een gelijkspanning geschakeld kan worden. Dit maakt het voor de regeling al een stuk eenvoudiger omdat dan gebruik gemaakt kan worden van transistoren om de wissels te schakelen. Ook over de wisselspoelen komen blusdioden, gelijk aan bij het relais.

 

 

 

 

 

 

 

De aansluiting van de print. De schakeling moet nog gebouwd worden.

LET OP: De schakeling moet nog gebouwd en getest worden (sep-2010).