3. Blokindeling Tuinbaan Esker. 

Het ontwerp is verdeeld in blokken. De wissels zijn niet in blokken meegenomen. Een vuistregel zegt dat dit niet gedaan wordt, maar het is niet zo dat het dan niet meer werkt. De keerlussen hebben ieder twee blokken, achter de keerlusmodule is de bezetmelder geplaatst (zie schema's bij Digitaal Lenz Techniek).

De benaming komt overeen met de benaming in het schema. Doorgaans heeft elke bezetmelder twee blokken. Staat de bloknaam bij een kleurovergang dan behoren die twee blokken bij dezelfde bezetmelder, anders staat de naam dubbel vermeld.

De bloknummers met de verwijzing naar de terugmelder. Lees ook de handleiding van de terugmelder waarom met adres 65 begonnen wordt. Dit heeft te maken met de wisselnummering, deze gaat tot 256. De serie van 4 voor de 256 komt overeen met nummer 64 van de terugmelders (4x64=256). Er kan een lager adrescode voor de terugmelders gekozen wordt, mits het zeker is dat er geen uitbreiding in de wissels of seinen komt.

De lengte van de blokken in cm, de lengte is gemeten van isolatiepunt tot isolatiepunt. Dit is ook de reden dat de som van de lengte rechts (bij bloembak links) iets anders is dan de som van de lengten links (Schutting).

Voor I-train (voor elk digitaal besturingssysteem) is de lengte van elk blok nodig. In bovenstaande afbeelding staat elke lengte vermeldt die nodig is om I-train met informatie te voeden. De totale lengte van het ontwerp is ongeveer 53m (volgens Scarm).