LENZ-Digitaal

Het DCC formaat van Lenz (bron: Klaas Zondervan)
De elektronica firma Lenz was de eerste fabrikant van een digitaal systeem die zelf geen modeltreinen maakte. Het formaat van Lenz is oorspronkelijk ontwikkeld voor Märklin en Arnold om treinen op twee-rail systeem digitaal te besturen. Het Lenz dataformaat bestaat uit een spanning die tussen +18 volt en -18 volt wisselt in twee verschillende pulslengten. 

Lange pulsen zijn 100 microseconden lang, korte pulsen zijn 58 microseconden.
Een lange positieve en een lange negatieve puls vormen logisch "0".
Een korte positieve en een korte negatieve puls vormen logisch "1".
Hiermee is het probleem van de spanningsomkering eenvoudig opgelost. De decoder kijkt nl. alleen naar de positieve pulsen. Als het signaal wordt omgepoold blijft de opeenvolging van korte en lange pulsen, dus de opeenvolging van enen en nullen, gelijk.

Lenz heeft vanaf het begin niet geheimzinnig gedaan over het protocol. Daarom, en vanwege de eenvoud van het protocol, heeft de NMRA het Lenz systeem als standaard digitaal systeem uitgeroepen. De NMRA heeft er ook de naam DCC aan gegeven. Dat is eigenlijk een heel algemene benaming, want het betekent: Digital Command Control, een benaming die strikt genomen op alle systemen van toepassing is. Nadere bijzonderheden over het DCC protocol zijn te vinden in de NEM 670 en NEM 671 op de site van de Morop, www.morop.org

De overstap naar digitaal

Ik zat al geruime tijd te denken om toch langzamerhand naar digitaal over te stappen. Om dit in één keer te bewerkstelligen gaat dit best in de papieren lopen. Toevallig kwam ik een betaalbaar setje van Lenz tegen waarmee ik kan beginnen. Het setje bestaat uit de LH100-LZ100 en de LV100. De centrale en de booster zijn vrij handige kleine behuizingen, dit heeft denk ik wel een voordeel. Een nadeel was dat dit een setje is met een laag versienummer en die is niet te updaten, de mogelijkheden zijn dus beperkt. Later ben ik overgegaan naar een fonkel nieuwe set waarbij tot nu toe geen beperkingen aan verbonden zijn. De central-booster kan een max stroom geven van 5A. met een extra booster kan ik tot 10A en dat is ook uitgevoerd.

Toch zie je en hoor je weinig van Lenz. Veel meer hoor je van Massoth, ESU, Uhlenbrock, Digirails. Toch is Lenz een kwalitatief goed product en volgens de importeur is dit de reden dat je er weinig van hoort. Als alles werkt en blijft werken dan komt er weinig van op een forum te staan, op een forum worden meestal problemen besproken. Lenz zal alleen niet werken als het foutief wordt gebruikt of dat er te veel demping in de bedrading aanwezig is (te lange en dunne draadjes) of vervuilde contacten zoals bij draaischijven het geval kan zijn. Al met al ben ik dik tevreden met mijn Lenz-set en Lenz-componenten.