Het pendeltraject   (home)

Een pendeltraject is een traject waarbij de trein heen en weer rijdt. Dit lijkt een simpel gebeuren maar het heeft ook zijn eigen haken en ogen. Als je met iTrain wilt beginnen maak dan eerst een pendeltraject werd verteld. Dit gedaan en direct kom je allerlei details tegen die ingevuld moet worden alvorens het traject ook maar begint te functioneren.

Voor alle tips die ik gekregen heb wil ik Bert van der Lugt Melsert van Miniatuurwereld Nederland bedanken.

Itrain heeft een goede handleiding maar dit is niet altijd voldoende om een rijprogramma op te zetten. Vaak heb je daar nog tips en aanwijzingen van externe expertise voor nodig. Als je dit eenmaal weet en je bekijkt dan de handleiding, dan staat het er eigenlijk wel in. Het is dan net hoe je dit in de handleiding leest en vertaald naar het traject die jij voor ogen hebt (hoe eenvoudig dit traject ook is). Dan is het welkom hoe een deskundige jouw op het juiste spoor zet.

Voor meer informatie verwijs ik naar de handleiding van iTrain. Deze komt mee als U iTrain download van de site van iTrain.

Onderstaand uitleg is dusdanig dat er niet aandacht besteed wordt aan het instellen van b.v Treinen en Treintypes. Uitgegaan wordt dat dit uit de handleiding gehaald gaat worden. Onderstaande is meer om het pendeltraject (en wellicht andere trajecten) goed in te stellen.

1. Lok instellen.

Belangrijk is dat de loksnelheid is ingesteld. Dit is nodig om de loc op de juiste positie in het blok te laten stoppen. In het menu 'Toon' in de taakbalk (boven) is de optie snelheidsmeting te kiezen.

Maak een ovaal met twee detectiepunten en meet de afstand tussen deze punten. De terugmelders moeten wel gedefinieerd worden onder 'Wijzig' - Terugmelders. Vul alle gegevens in en start de snelheidsmeting. Tijdens de meting is te zien wat de status is, wachten, tijdsmeting, gereed (symbolisch weergegeven bij de stap.

de optie 'gebruik richtingsafghankelijke meting' wordt gebruikt om de juiste snelheid weer te geven bij de rijrichting naar voren en naar achteren. Zet je dit uit dan verwacht iTrain dat de lok voorwaarts en achterwaarts even snel rijdt.

 

De afbeelding is de curve van de snelheid bij het opvragen van de loksnelheid ('Wijzig'-Locomotieven-Snelheid).

Vergeet in het menu 'Opties' niet de 'terugmelder-offset' in te vullen. Dit is de afstand van de buffer tot waar de bezetmelder geactiveerd wordt (vaak het eerste wiel). Dit voor zowel de voor- en achterkant. Kijk anders tijdens het rijden wanneer de bezetmelder 'bezet' geeft en meet vanaf dat punt de afstand tot de juiste buffer.

De reactievertraging (ook in menu 'Opties') staat op 100ms, zet deze op 200ms.

2. Pendeltraject in het ontwerpdeel (grid) van iTrain.

Voor het leertraject in iTrain is een simpel traject, bestaande uit drie blokken, neergelegd. De blokken Entree, Traject en Raam.

Om op het scherm de scheiding van de blokken goed weer te geven  zijn de blokken gescheiden door seinen. Zolang het sein geen adres heeft zijn het alleen maar werkende symbolen en probeert iTrain de seinen niet fysiek aan te sturen. Probeer het sein wel een naam te geven, bij de blokinstellingen  wordt het sein wel toegevoegd (makkelijker met naam).

Voor het samenvoegen van de trajectdelen verwijs ik naar de handleiding, simpelweg is het het selecteren van de samen te voegen delen en bovenin op de + 'ken aan groep' toe te drukken. De delen van het samengevoegde traject kleuren afwijkend op om aan te geven welke samengevoegd zijn.

Stel de blokken, bezetmelders en seinen verder in onder het menu wijzig of door op het symbool dubbel te klikken. Stel de lengte goed in en het baantype (vrije baan), loop zo alle menu's door.

Naamgeving, gebruik voor de naamgeving vaste kenmerken, bv laat de naam van het blok beginnen met een B, de melder met M, etc.

3. Instellingen bij blokeigenschappen.

Vul de benodigde gegevens in.

De bloknaam is raam, dus B-Raam ingevuld om aan te geven dat het een blok is.

Als type is een vrije baan gekozen en de gemeten lengte (rolmaatje) is 70cm. Het trajact is in beide richtingen berijdbaar. Het vinkje bij Geëlektrificeerd is standaard. Dit houdt in dat elektrische locomotieven hier toegang tot kunnen hebben. Rijd je alleen met diesels en stoom dan mag deze uit, het kan geen kwaad om het vinkje te laten staan.

Vergeet niet de interface in te stellen. deze staat standaard niet ingesteld.

 

Als je op het tabblad 'Bordonderdeel' klikt zie je het stuk grid met alleen dit blok.

 

 

 

 

 

4. Terugmelders instellen.

Bij terugmelders staat de terugmelder in het blok. Staat deze er niet voeg deze dan toe.

Door op de knop Vullen te drukken worden de waarden ingevuld zoals iTrain die zelf bepaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Richtingen invullen.

In dit deel worden de melders en de seinen ingesteld. Tevens wordt aangegeven wat de buurblokken zijn.

Daar het blok maar één melder heeft wordt de optie 'Gebruik posities' aangevinkt. Een blok wordt vaak opgebouwd uit drie delen, binnenkomst, rem en stop. Elk deel heeft dan een eigen melder. Ook kan hier bij elk deel dezelfde melder ingesteld worden als het blok maar uit één deel bestaat. Kies wel de juiste melder, in dit geval M-Raam.

Daar in het ontwerp een sein op het einde van het blok gezet is moet bij het hoofdsein dit sein gekozen worden. Staat het sein verkeerd om getekend dan zal het opvallen dat het sein net anders reageert dan verwacht, draai het sein in de grid om.

Vergeet vooral niet om de rempositie en de stoppositie in te vullen. Staat bv de stoppositie op 0 dan wil iTrain de trein op het einde van het blok neerzetten. Bij aanvang stond deze op 0 en de loc botste steeds op het stootblok, na het invullen niet meer.

Door de optie automatisch vullen te gebruiken wordt alles volgens de iTrain condities ingevuld. Daar het blok bij het raam het laatste blok is zal het vorige blok het Traject zijn en het volgende blok is niet gespecificeerd, die is er namelijk niet.

 

 

 

 6. Instellen van de route - onderdelen.

Het traject bestaat uit drie blokken. de trein pendelt van Entree door Traject naar Raam. Nu hoef je in iTrain alleen maar in te geven waar de trein begint, waar hij naar toe moet en waar hij weer stopt.

Bij de start wordt geen wachttijd ingegeven, bij aankomst bij het raam en bij terugkomst bij de entree wel. Kies wel het juiste blok en dat dit blok in beide richtingen gereden kan worden.

Bij het blok kunnen diverse functies ingesteld worden, bv bij het inrijden de bel en bij het vertrekken drie kleine stootjes op de luchthoorn. Is niet noodzakelijk maar maakt het wel leuk. Wachtfuncties heeft de lok vaak zelf maar specifieke geluiden zal kunnen.

 

 

 

 

7. Instellen van de route - opties.

Om het pendelen op het traject mogelijk te maken moet het tapblad opties niet vergeten worden.

Herhaling, zet deze op 0, dan gaat het pendelen door totdat deze handmatig gestopt wordt. Bij het ingeven van een waarde wordt het pendelen die aantal keren herhaald.

Reserveringsaantal, Het aantal blokken wat vooruit gereserveerd wordt om de trein naar het einddoel te laten rijden. Dit is een korte baan dus deze waarde op 0 gezet. Zet je deze bv op drie dan zal er niets gebeuren, dit aantal blokken valt niet te reserveren.

Gereserveerde start, Dit is het aantal aaneengesloten blokken wat gereserveerd wordt alvorens de trein vertrekt. Dit heeft alleen invloed op het vertrekken vanaf een stationspoor (type bij blokeigenschappen). Met deze instelling voorkom je dat als een trein vanaf een station vertrekt dat deze gelijk in het volgende blok weer stil gaat staan omdat het daaropvolgende blok niet vrij is. Heeft op deze pendelbaan geen invloed daar er geen blokken als station gedefinieerd is.

De richtingsverandering is toegestaan, anders komt de trein nooit weer terug.

Het vinkje bij 'Zet de wissels altijd' heeft nu geen zin. Het vinkje houdt in dat als er een wissel geplaatst is dat de wissel altijd in de goede stand gezet gaat worden, ook al staat deze op het planbord goed. iTrain kan niet zien of iemand de wissel handmatig omgezet heeft (tenzij met terugmelding). Is het vinkje uit bij deze optie dan, zal bij een handmatig ingrijpen in de wisselstand, de wissel verkeerd genomen worden en zal de trein waarschijnlijk veranderen in een spooktrein. Door nu de wissel zeker goed te zetten zal dit niet gaan plaatsvinden, dus standaard vinkje aan.

Downloads:      Pendelbaan

                        Rangeerbaan