Interface voor een mobiele baan met Lenz-componenten   (home)

Om ervaring op te bouwen met iTrain is er een interfaceboard gemaakt. Deze kan ook gebruikt worden bij simpele mobiele banen. Op de interface/adapter kunnen 8 blokken en 6 wissels met motoraandrijving aangesloten worden. De interface kan met draad of met de voor mij standaard 6 polige stekker op de centrale aangesloten worden.

Ontwerp van het interface.

Om blokken te maken in een mobiele baan zijn een 6 tal korte rails (LGB) aangepast. Aan de rail is een connector gemaakt waarop een aansluitsnoer aangesloten kan worden. De wissels zijn ook voorzien van hetzelfde type connector. De aansluitingen zijn zo gemaakt dat zowel voor de rail als voor de wissel het zelfde aansluitsnoer gebruikt kan worden. Wordt echter het snoer van de wissel op de raildetectie op de adpater aangesloten dan kan er niets gebeuren. 

Aangepaste rail.

De rail LGB-10150 is omgebouwd tot scheidingsrail en aansluitrail. Eén van de spoorstaven is doorgezaagd en de bielsen eronder zijn met de Dremel bewerkt. De beide rails zijn met een Massoth isolatieblokje weer aan elkaar verbonden en aan de bielsen is een printplaatje geschroefd. Op het printplaatje is de driepolige connector ( Conrad 739553-89) geschroefd en de railstaven zijn met deze connector verbonden. De doorgezaagde helften links en rechts, de staaf ertegenover in het midden. De onderdelen staan ook in de onderdelenlijst.

      De aangepaste rail met aansluitconnector.                            De onderkant van de rail, voor de aansluiting van de

                                                                                                  hele railstaaf is een aansluitblok van Piko gebruikt.

Adapter.

De adapter is niets anders dan een blok waarop de baan wordt aangesloten. De adapter geeft de signalen door aan de centrale. In de adapter zijn de bezetmelders, de terugmelder en de wisseldecoder verwerkt. Wel zijn alle uitgangen en ingangen van de LENZ-componenten bedraad zodat bij een kleine uitbreiding (maximaal 8 railblokken en 6 wissels) dit deel niet direct aangepast behoeft te worden. Wel is het zo opgebouwd dat het voor mobiele banen van toepassingen is, dus snel opbouwen en afbreken.

De Lenz componenten.

Als Lenz-componenten worden de wisseldecoder LS150, de bezetmelder LB101,de terugmelder LR101 en de spanningsdetector LB050 gebruikt.

 

 

Voor de aansluitingen zie het hoofdstuk Lenz techn. bij Digitaal.

De Adapter.

 

De adapter opgebouwd op een plankje.

Op de foto zijn de twee rijen met aansluitconnectoren te zien. De onderste rij is voor de railaansluiting  (J5 is links, J12 is rechts - zie schema), de bovenste rij is voor de wissels (J13 links, J18 rechts). Voor de railaansluiting zijn de buitenste polen per connector gebruikt (N voor J en L voor K), voor de wissels zijn de de linkse en de middelste (L de +/- en de A (aarde) is de Common voor de wissels) gebruikt.

Achter de aansluitconnectoren zijn 4 bezetmelders LB101 geplaatst. Daarachter is links de terugmelder LR101 geplaatst en rechts de wisseldecoder LS150. Achter de terugmelder is een schakelaar geplaatst. Met deze schakelaar wordt de voedingspanning voor de terugmelder gekozen. In de ene stand is dit de voedingsspanning (AC) en in de andere stand is dit de railspanning (JK). Als de railspanning is gekozen dan gaat de groene LED oplichten. Waarom is dit gedaan? Bij normaal bedrijf laat ik de terugmelder op de voedingspanning (AC) functioneren. Wil ik het adres aanpassen dan kan dit zonder de terugmelder uit te bouwen, echter moet de voeding wel van de rail afkomen (dus JK).  Zie hiervoor de handleidingen die te vinden zijn in het hoofdstuk LENZ bij digitaal (ook in Nederlandse uitvoering).

 

Schema van de Adapter.

 

De aansluiting van de adapter.

De aansluitkabel.

Bovenaan de afbeeldingen staan de aansluitingen van de aangepaste rail en de EPL-wisselaandrijving. In het midden van de afbeelding staan de aansluitkabels en onderaan de  aansluiting van de connectoren op de adapter. De aansluitkabel is universeel voor de wissel- en voor de railaansluiting. Er moet alleen gelet worden welke kant van de aansluitkabel in de betreffende adapter gestoken wordt. Wordt de kabel aan de ene kant op de rail aangesloten en de andere kant op de wisselaansluiting op de adapter dan gebeurt er niets daar er geen verbinding gemaakt wordt. Er gaat dus ook niets stuk.

Op de kabel wordt alleen de female-connector gebruikt. Van beide connectoren wordt de L met elkaar verbonden en vervolgens wordt van de ene connector de N verbonden met de 'aarde' van de andere connector.

 

Materiaallijst (prijzen 2016)

             
  RAIL          
  Aantal Artikelnummer Beschrijving á (€) Totaal (€)  
  6 Conrad 403581-89 LGB-10150 Rechte 150 mm 5,29 31,74           31,74
             
  OMBOUW 6x LGB-10150 naar isolatierail met aansluitconnector      
  Aantal Artikelnummer Beschrijving á (€) Totaal (€)  
  3 Conrad 530099-89 printplaat 76,5x46,5 0,91 2,73  
  6 Conrad 739553-89 3 polige stekker 1,67 10,02  
  1 Conrad 248062-89 Massoth 8102010  isolatieblok (10 stuks) 19,99 19,99  
  3 Conrad 247420-89 Piko G 35270 Aansluitklem 7,79 23,37  
  12   M3x16mm verzonkenkop 0,05 0,60  
  12   M3x10mm verzonkenkop 0,05 0,60  
  12   M3 ring 0,02 0,24  
  36   M3 moer 0,05 1,80 59,35
             
  Adapter, inclusief de LENZ componenten.      
  Aantal Artikelnummer Beschrijving á (€) Totaal (€)  
  1 11150    LS150 Wisseldecoder 6 voudig 42,99 42,99  
  4 11210    LB101 Bezetmelder 2 secties 16,80 67,20  
  1                LB050 Spanningsdetector 15,80 15,80  
  1 11201    LR101 Terugmelder 8 voudig 44,99 44,99  
  14 Conrad 739553-89 3 polige stekker 1,67 23,38  
  12 Conrad 162272-89 Diode 1N4007 0,08 0,96  
  1 Conrad 530099-89 printplaat 76,5x46,5 0,91 0,91  
  3 Conrad 731091-89 Printconnector 2p 0,20 0,60  
  1 Conrad 184705-89 Led groen 5mm 0,13 0,13  
  1   Weerstand 1k8 0,10 0,10  
  1   Aluminiumstrip 30x2 1m 3,95 3,95  
  12   M3x25 0,05 0,60  
  4   M3x15 0,05 0,20  
  16   M3 moer 0,05 0,80  
  8   schroef zelftapper  3x12 0,05 0,40  
  11   Schroef houtschroef bol 3x20 0,05 0,55  
  22   Bout M4 0,05 1,10  
  12   Schroef koper 0,05 0,60  
  1   Draad etc 5,00 5,00  
  1   Plankje 260x200x18mm 3,00 3,00 213,26
             
  AANSLUITMATERIAAL        
  Aantal Artikelnummer Beschrijving á (€) Totaal (€)  
  2 Conrad 607714-89 30 meter 2x0,75 kabel 13,99 27,98  
  16 Conrad 739570-89 3 polige bus 1,36 21,76 49,74
             
             
    Totaal van de interface     304.35