SET-M in 2020  Techniek

Besloten is deze baan met M-rail, die nog aanwezig is, te bouwen. Naast de nieuwe C-rail is een baan in M-rail een mooie aanvulling. De baan blijft handbediend, zomogelijk met de blauwe seinplaten, anders met de nieuwere witte.

         HOME         TAFELBOUW         BOVENLEIDING         SCENERY         TECHNIEK

                               

De bedrading moet zijn weg zien te vinden.

De bedrading hangt nog naar onderen, en dat gaat anders worden.

De bedrading wordt verzameld in zogenaamde inbindruggen. Het voordeel is dat deze goedkoop zijn en dat de bedrading er eenvoudig in te monteren is. Deze inbindruggen worden onder de tafel gelijmd. De bedoeling is dat er drie rijen in de lengte komen met enkele onderlingen oversteken.

 

 

 

De inbindruggen zijn onder de treintafel geplakt. Met het aansluiten worden de draden door de ribben geleidt naar de knoppenkasten. Het doel is dan om een zo net mogelijke onderkant van de treintafel te verkrijgen.

 

 

 

 

 

Om de draden makkelijk aan te kunnen sluiten is de tafel op de zijkant gelegd. De rails zijn vanzelfsprekend vast gezet en de huisjes zijn verwijderd. Dit gaat een stuk makkelijker dan liggend aan de onderkant van een tafel te werken (dit is het principe van de keertafel, zie tafelbouw).

In de witte kabelgoot loopt het aansluitsnoer voor de transformatoren. De stekker zit op die hoek waar het stopcontact (wandcontactdoos) op de muur zit. De stekker hangt boven de grond omdat de tafel op wieletjes staat, zo rijdt je nooit op de stekker.

Hopelijk gaat het rechtop zetten ook goed.

 

Alle draden van de railaansluiting, de wissels en de seinen zijn in de inbindruggen weggewerkt. Het is een geduldig karweitje maar het resultaat mag er zijn, een opgeruimde onderkant van de treintafel. Op deze wijze voorkom je het lostrekken van kabels als je iets onder de tafel weg moet halen, in iedergeval: de kans op lostrekken is geminimaliseerd.

Kabels in de inbindrug.

 

Alle bedrading is gelegd.

In de zwarte inbindruggen zijn de draden voor de rails, wissels en seinen weggewerkt, in de blauwe de draden voor de huisverlichting, de lantaarnpalen, verkeerslicht en geluidsmodules.

In het midden zit een blauw printplaatje. Dit is een Arduinovoeding voor het stoplicht. Rechtsonder is de geluidsmodule met koeiengeluiden geplaatst.

De tafel kan weer rechtop voor de afwerking.

 

De onderkant van het bedieningspaneel.

Ook hier zijn de inbindruggen geplaatst om de bedrading naar de knoppenkasten te brengen. De opgerolde rode draden zijn van de bovenleiding, één van de binnenbaan en één van de buitenbaan.

De transformatoren zijn direct op de voedingspanning aangesloten, de kabels zijn dus ingekort tot de benodigde lengte. Het stopcontact is geplaatst voor het geval er tijdelijk iets bij komt, bijvoorbeeld een soldeerbout.

Elke verbinding die gemaakt is, is gesoldeerd en voorzien van een krimpkous. De draaddikte is 0,14mm2, de standaard Märklin draaddikte.

 

 

 

 

Het bedieningspaneel.

Twee transformatoren (geen blauwe in verband met de regelgeving). De linker is voor de buitenbaan, de rechter voor de binnenbaan.

Twee rijen met drukknoppen 7072. De onderste rijis voor de wissels met rechts de knoppen voor de ontkoppelrails.

De bovenste rij is voor de seinen, de rechtse rooie knop is voor het koeiengeluid. Het rechterkastje 7210 is voor de lantaarnpalen, de huisverlichting en de geluidsmodules voor de muzikanten en de kerkklokken.

De bedrading voor de verlichting is zichtbaar.

Aandachtspunt.

De meeste verstoringen in een elektrisch circuit ontstaan door slechte contacten of verbindingen. Om dit te voorkomen zijn alle verbindingen gesoldeerd. Dus alle massa-aansluitingen en middenrailaansluitingen op de rail zijn gesoldeerd. Dit gaat goed als je een soldeerbout van 100Watt gebruikt. Bij de seinen wordt de massaverbinding met een stekkerverbinding uitgevoerd, maar ook bij deze verbinding is de draad aan de voet van de seinpaal gesoldeerd. Dit aan de binnenkant, dus onder de kap zodat je het niet ziet. Alle draadverbindingen (bij verlengingen) worden ook gesoldeerd, ook hier moet de verbinding gegarandeerd blijven.

Van het sein 7042 is de kap afgehaald. Linksonder op de voet is te zien dat de bruine massadraad aan de metalen voet is gesoldeerd. De draad gaat onder de spoel door naar het gaatje waar ook de andere draden naar buiten gaan. Vervolgens verdwijnt de draad met de oorspronkelijke seindraden onder de tafel om aangesloten te worden.

Na het solderen even aan de draad trekken om te zien of de draad goed vast zit.

Te zien is dat vergeten is om de soldering schoon te vegen (zwarte rommel om de soldering heen).

 

 

Weetjes.

Lantaarnpaal                                         Banggood    3V      20mA  AC of DC

                                                                                              voor 16V-AC gebruik een weerstand van 1k2 of 1k5.

Verkeerslicht    dubbel met printplaat     Banggood   5-6V  30mA

                                                                                              voor 16V-AC gebruik Arduino 5V voeding.

Tip: begin bij alles met zo'n laag mogelijke spanning (bv 1,5V) en ga dan in stapjes naar boven, vooral als je niet weet voor welke spanning iets gemaakt is. Zit je op 2,6-3V gebruik dan batterijen om de spanning stabiel te houden en inschakelpieken op te vangen. Dit kan natuurlijk ook voor 4,8-6V.

 

Draadkleuren

Rail staaf                                                         Bruin

Rail middenleider                                            Rood (ook van het seinschakelaar naar de stopplaats)

Bovenleiding                                                   Rood

Lampen wissels, seinen ontkoppelrail             Geel

Schakeldraad wissels, seinen, ontkoppelrail   Blauw

Massa seinen                                                   Bruin

 

Lantaarnpaal                                                    Blauw + Rood (1K5 weerstand)

Stoplicht, met Arduino voeding 5V                  Blauw + Zwart (Arduino voeding 5V - blauw + bruin)

Huisverlichting                                                Geel + Bruin

 

Geluid kerkklokken                                          Bruin + Geel       (in de kerk)

Geluid muzikanten                                            Bruin + Zwart     (in het witte vakwerkhuis)

Geluid koeien                                                    Blauw + Geel     (onder de tafel bij bocht bij S4)

 

Baanvakken, Wissel en Seinnummers.

Indeling van de baanvakken, wissel- en seinnummers.

    Blauw     : Buitenbaan    (Trafo-1)

    Rood       : Binnenbaan    (Trafo-2)

    Geel        : Stopplaatsen

    Oranje     : Rangeerspoor (Trafo-2)

    W1          : Wissel-1

    S1           : Sein-1

    O1G        : Ontkoppelrail-1 Groene knop

    O1R        : Ontkoppelrail-1 Rodeknop

                    Het zijn twee ontkoppelrails die op nr-1 onafhankelijk van elkaar geschakeld worden, rode knop en groene knop.

 

Lijst met producten.

Merk art.nr. Conrad Aantal Prijs Omschrijving
Primera     30 0,08 Inbindruggen zwart
Primera     10 0,08 Inbindruggen blauw
Marklin 7072 72720 219994 7 17,49 Schakelkast voor wissels en seinen
Marklin 7210 72740 219996 1 18,49 Schakelpaneel voor vier lijnen
Marklin 6647 66471 498000 2 105 Trafo 32VA
Faller 180667   1712937 7 1,53 Led warm wit (12-16 AC/DC)
LED     5   2 in seinhuis, 3 in station
Weerstand 820     1   Voor LED in seinhuis
Weerstand 1k     2   Voor LED is station (parallel)
Weerstand 1k5     11   Voor lantaarnpalen
           
TRU Components   1566835 1 15,49 Draad LiY 1x0,14mm2 100m Blauw
TRU Components   1566836 1 15,49 Draad LiY 1x0,14mm2 100m Geel
TRU Components   1566837 1 15,49 Draad LiY 1x0,14mm2 100m Bruin
TRU Components   1570577 1 16,49 Draad LiY 1x0,14mm2 100m Rood
           
TRU Components   1566849 0 15,49 Draad LiY 1x0,14mm2 100m Grijs
TRU Components   1566850 0 15,49 Draad LiY 1x0,14mm2 100m Violet
TRU Components   1570174 0 14,49 Draad LiY 1x0,14mm2 100m Zwart
TRU Components   1570175 0 15,49 Draad LiY 1x0,14mm2 100m Groen
TRU Components   1570178 0 15,49 Draad LiY 1x0,14mm2 100m Oranje
TRU Components   1570696 0 15,49 Draad LiY 1x0,14mm2 100m Wit

Bestelnummers bij Conrad zijn voor de nieuwe serie schakelpanelen en schakelkasten.

LED's en weerstanden uit eigen grijpvoorraad, Led's komen bij de Action weg, weerstanden bij Conrad.

Als er een 0 bij aantal staat dan is dit om aan te geven dat deze kleur ook te verkrijgen is (geheugensteuntje)