Fleischmann in C.

Met Fleischmann in C wordt bedoeld dat enkele Fleischmann-ontwerpen uit het Fleischmann profi-railboek 9922 zijn omgezet in Mrklin C-rail ontwerpen. Het zullen niet altijd 1 op 1 kopin zijn maar de basis van het ontwerp moet er in terug te vinden zijn. Ook wordt getracht dezelfde tafelafmetingen van het Fleischmann-ontwerp op het Mrklin-ontwerp te blijven gebruiken.