Fleischmann in C.

Met Fleischmann in C wordt bedoeld dat enkele Fleischmann-ontwerpen uit het Fleischmann profi-railboek 9922 zijn omgezet in Mrklin C-rail ontwerpen. Het zullen niet altijd 1 op 1 kopin zijn maar de basis van het Fleischmann-ontwerp moet er in terug te vinden zijn. Ook wordt getracht dezelfde tafelafmetingen van het Fleischmann-ontwerp op het Mrklin-ontwerp te blijven gebruiken. De ontwerpen zijn niet daadwerkelijk gebouwd en zijn getekend in winrail 10. Wellicht kunnen er, zoals in elke modelbaan, enkele kritische punten ontstaan. Deze punten zullen vast op een niet al te moeilijke wijze en met eigen inzicht op te lossen zijn.

Voor de C-rail kleuren wordt verwezen naar de kleurkaart.