Modelbaan ESKER   (zie ontwerphistorie)(bedenksels)

Ontwerp gebasseerd op het BahnbetriebsWerk en het hoofdstation (zie bedenksels).

Na vele wijzigingen te hebben uitgevoerd op het baanontwerp (zie ontwerphistorie) kwam de gedachte om te vereenvoudigen en geen of geringe hellingen. Vooral de achterste sporen simpel houden want deze liggen bijna buiten handbereik. De breedte van de baan is 135cm en dat is best een eind als je iets aan de achterkant weg moet pakken. De baan loopt ook niet meer van linkermuur tot rechtermuur maar is nu 1m korter. Al met al is 6m toch wel een redelijke lange baan.

Het hoofdstation 'station Boldingh' is een station met 5 sporen. Het middelste spoor wordt het doorrijspoor genoemd, een trein die niet behoeft te stoppen kan van dit spoor gebruik maken. Dit spoor is vanuit beide richtingen te gebruiken. Het Bahnbetriebswerk wordt in een apart hoofdstuk besproken. Naast het hoofdstation zijn er nog een aantal nevenstations bedacht. In het bovenste deel 'De Weldadigheid' komt het 'station Winters'. Links in het schuine deel komt 'station Zeefat' en onder het BahnbetriebsWerk 'De Heerlijkheid' komt het station 'station Sloot'.

De wissels zijn nu zoveel mogelijk binnen handbereik, deze zijn nu makkelijk toegangkelijk voor het geval er iets gebeurt.

Het uiteindelijke railplan van de baan.

Het railplan is gebasseerd op het stationsdeel en het Bahnbetriebswerk uit het deel bedenksels. Het idee van de bruggen links komt van het baanontwerp uit 1971 (zie het hoofdstuk 8 bruggen). deze komen op een hoogte van 41mm, dit geeft een helling van 2%, dit zal geen probleem geven voor de treinen. In de bruggen worden K-rail gebruikt in plaats van C-rail. De reden hiervoor is dat de bruggen voor K-rail aanwezig zijn en voor de C-rail niet. Ook is er een handje vol K-rail in de doos, dus financieel is dit aantrekkelijker dan nieuwe bruggen te kopen. Waarom dan geen M-rail? De M-rail (ook voldoende aanwezig) is minder geschikt om blokken te maken, met name het bezet melden van blokken. Bij de K-rail zijn de railstaven geisoleerd van elkaar, gelijk als bij de gemodificeerde C-rail. Met de K-rail kan in de brug makkelijker een bezetmeldingen gemaakt worden. Het achterste deel, 'de Weldadigheid en 'station'Winters wordt op een verhoging van 70mm gemaakt, dit deel is alleen voor diesel- en stoomloks toegangkelijk (dus geen bovenleiding). De helling van het spoor ligt rond de 2,7%.

Om aan te geven welke rail waar gebruikt wordt is een kleurkaart gemaakt waarop elke rail een kleur heeft gekregen. Het komt voor dat een gebogen rail dezelfde kleur heeft al een rechte rail, uitgaande dat het verschil tussen een bocht en een rechte rail wel duidelijk is.

Elke type rail heeft een eigen kleur (bv 24188 is donker blauw, 24172 is lichtblauw).

Kleurkaart.

Naamgeving.

In het ontwerp zijn aan de stations en aan drie lokaties namen gegeven, hoe zijn die namen tot stand gekomen.

Het plan Bergstein (ergens in een mooi deel van Nederland - Mooi Man) is een nieuwbouwwijk wat bestaat uit ongeveer 190 huur en koop woningen. De wijk is gebouwd tegen de heuvel Bergstein en dat geeft een bepaald karakter aan deze wijk. De wijk heeft zeven straten waarvan 4 straten vernoemd zijn naar vier oud bestuurders van de voormalige gemeente Steenwijkerwold, en drie straten hebben namen gekregen die in verband gebracht kunnen worden met gebeurtenissen rond het stichten van de kolonie Willemsoord.

De vier stations hebben de naam gekregen van de bestuurders:

Leonard Gerard Boldingh 

Hij werd op 4 april 1911 in Den Haag geboren als zoon van Gerardus Diedericus Boldingh (1879-1931) en Sara Louisa Winkelman (*1885). Zijn vader was architect maar hij ging zelf Indologie studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij was een Nederlands politicus van de VVD. In april 1963 werd Boldingh burgemeester van Steenwijkerwold wat hij zou blijven tot die gemeente in 1973 opging in de nieuwe gemeente Steenwijk. Hij bestierde de gemeente Steenwijkerwold met de wethouders Sloot en Zeefat. dhr. R.G.J. Heikens was de gemeentesecretaris. Hij overleed te Meppel op 21 november 1999 op 88-jarige leeftijd (Wikipedia).

Drie gebieden hebben de naam van de overige straten gekregen, De werkplaats heeft de naam 'de Heerlijkheid' gekregen, het achterste deel 'Weldadigheid en rechts heeft de naam 'de Erfgenamen' gekregen.

De Heerlijkheid:

Een heerlijkheid is een bezitting van een heer (of vrijheer, in het geval van een zogenaamde hoge of vrije heerlijkheid) waaraan bepaalde heerlijke rechten zijn verbonden. Als bestuursvorm kwamen heerlijkheden voort uit een feodale onderverdeling van het overheidsgezag in de middeleeuwen. Met de term heerlijkheid wordt dan aangeduid het territorium of leen van een landsheer, die in dit gebied de volle heerlijke rechten uitoefende. Grotere heerlijkheden konden wel land worden genoemd. Bij een landsheerlijkheid was de heer soeverein, dat wil zeggen aan geen hoger landrechtelijk gezag onderworpen (Wikipedia).

Weldadigheid:

De Maatschappij van Weldadigheid is een particuliere organisatie in de 19e eeuw die armoedige gezinnen, veelal uit de grote steden, wilde helpen om een eigen bestaan op te bouwen als boer. In de 20e eeuw werd het accent van de werkzaamheden verschoven van armoedebestrijding naar het beheer van cultuur- en bosgronden. In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht door generaal Johannes van den Bosch die de armoedige gezinnen na de Franse overheersing wilde helpen. Van den Bosch kocht in Drenthe woeste grond aan zodat de armen deze konden ontginnen. Het Huis Westerbeek op het landgoed Westerbeeksloot in het huidige Frederiksoord, werd het bestuurlijk centrum van de Maatschappij van Weldadigheid (Wikipedia).

De Erfgenamen:

De Erfgenamen heeft met 'Het Heideveld' uit Steenwijkerwold te maken. De vereniging werd geboren uit noodzaak omdat de Maatschappij van Weldadigheid t.b.v. de realisering van de kolonie Willemsoord dacht een groot deel van de woeste Steenwijkerwoldse heidevelden te kunnen annexeren. Hier staken de erfgenamen van ít Wold een stokje voor. Meer informatie in het boek 'het Heideveld' geschreven door Martin van de Linde. (Het Heideveld).

 

Het ontwerp in 3D

afb1  Het ontwerp van bovenaf gezien, de lengte is 595cm, rechts is 135cm, links is 250cm. Het smalle stuk onder is 90cm.

afb2. Het railaanzicht vanaf links, de bruggen worden boogbruggen (2x4 stuks).

afb3. Het bahnbetriebswerk. links komt de ringloods.

afb4. De opstelsporen links.

afb5. Station Boldingh, met 5 sporen.

afb6. Vanaf de rechterkant.

afb7. Het station "Winters".

afb8. Over de sporen van het station Boldingh, vanaf rechts naar links.

afb9. Over de sporen van het station Boldingh, vanaf links naar rechts.

  

Heb ik voldaan aan de 9 geboden (de 9 geboden).

De drie geboden voor het plannen.

1. De juiste volgorde voor het plannen.

1a. Eerst het idee: De ideeen waren de BahnbetriebsWerk en het 5 sporig station bedacht, JA.

1b. Papieren concept: Er is geen concept op papier gemaakt, de concepten lagen al vast door de in 1a genoemde richting, JA en NEE.

1c. Definitief plan: Planning is op de computer gemaakt in SCARM, JA

2. Rijplan.

2a. Maken van een rijplan: In principe zijn het twee parallel aan elkaar liggende ovalen, de trein komt altijd weer terug op het station alwaar hij verrokken is. Er zijn een aantal opstelsporen benoemd. Tussen de drie eindstationnen is een pendeldienst op te zetten. In het Bahnbetriebswerk zijn allerlei bewegingen te maken, dus er is een rijplan, JA.

3. Benoemen van de rails.

1a. Benoem elke rail: Elk stukje rail heeft een functie. In het station, bij opstelplaatsen en bij het BahnbetriebsWerk is dit met tekst aangegeven. JA

 

De drie geboden voor betrouwbaarheid.

1. Gebruik slanke wissels met een hoek van 15gr: NEE, standaardwissels met 24gr gebruikt.

2. Recht stukje rail bij tegenboog wissel. Elke wissel heeft gelijk de tegenboog. NEE.

3. Bochten met grote radius. Wel grotere radius gebruikt maar in veel gevallen de normale radius R1 en R2. In dit geval meer NEE dan JA.

 

De drie geboden voor een harmonische modelbaan.

1. Eerst het landschap dan de rail: NEE. De rail is eerst gepland.

2. Realistisch door hoogteverschillen: JA, er zijn links en rechts  hoogteverschillen aangebracht.

3. Lange trajecten vermijden: Ja/Nee. Het station is een vrij langtraject, in de rail achter zijn bochten gemaakt om zo het lange traject te vermijden. Nu is Marklin-C ook niet makkelijk te buigen tot een realistische lange bocht, hiervoor zal de keus eerder opK-rail vallen.

 

Er is niet aan alle geboden voldaan maar er ligt toch een leuke baan met een lang rij traject, rijmogelijkheden in de Bahnbetriebswerk, een mooi in te richtenstation en het kunnen realiseren van een stad en een dorp (boven) met daar tussen een pendeldienst.