Techniek Module-1

Module-1, de bruggenmodule genoemd omdat er drie boogbruggen op verwerkt zijn, is de module tussen de hoofdbaan en de opstelsporen op de modulebaan. Alvorens de trein de hoofdbaan op gaat of van de hoofdbaan afkomt zet deze trein het sein op rood en stopt hij op de stopplaats. Dit om onbedoeld doorrijden van een trein tegen te gaan. Afhankelijk waar de trein vandaan komt kan deze door de bediener van de opstelsporen of de hoofdbaan overgenomen worden. Komt de trein vanaf een opstelspoor dan kan alleen de bediener van de hoofdbaan het sein op groen zetten en de trein met zijn transformator bedienen. Komt de trein vanaf de hoofdbaan dan kan alleen de bediener van de opstelsporen het sein op groen zetten en met zijn transformator bedienen. Een trein kan nu nooit onbedoeld doorrijden of ongewild weggestuurd worden zonder dat de ontvangende bediener dit weet.

We beginnen met de aansturing van het hobbysein. Hiervoor gebruiken we het bi-stabiele relais zoals aangegeven bij techniek-tips. Ook gaan we ervoor zorgen dat het sein op twee plaatsen op rood en op groen gezet kan worden zonder dat beide plaatsen elkaar be´nvloeden. Deze scheiding wordt gerealiseerd met behulp van extra dioden in de gelijkrichter. Er is voor deze opzet gekozen omdat vanuit de hoofdbaan het sein bediend moet kunnen worden en het sein moet bediend kunnen worden op de module zelf. Voor groen is dit nu niet meer nodig omdat de overname regeling dit signaal schakelt. Inmiddels is het Hobbysein dubbel uitgevoerd (weerskanten spoor) zodat van beide richtingen gezien kan worden of het seinbeeld rood of groen is.

De relaisprint opgebouwd.

Het is in feite een simpel printje, een bistabiel relais, een handje vol dioden en twee weerstanden.

 

Klik op de afbeelding voor de aansluiting (de aansluiting is gebasseerd op het gebruik van de overname print).

 

 

De seinprint is onder de module gemonteerd. De print is vastgezet met drie zelftappers. Links zien we de 14 polige centronics connector. Op deze connector wordt de kabel (4 aderig) vanaf de hoofdbaan aangesloten. De connector is binnen de rand van de module gemonteerd zodat de module vlak op de grond kan staan. Aan de andere kant van de module komt een tweede connector, deze zorgt voor de koppeling naar module 2. De draden worden in een kabelgoot onder de module naar de andere kant gebracht.

De print met de overnameregeling wordt onder de connector geplaatst.

 

 

 

Het tweede deel is de overname regeling die het onbedoeld doorrijden tegengaat. Deze regeling is aangebracht na de beurs in 2010, vandaar dat deze niet ge´ntegreerd is met de seinregeling. Het principe is heel simpel: als het sein op rood gezet wordt dan wordt een bi-stabiel meegeschakeld. Een omschakelaar schakelt de schakeldraad voor groen en de voedingsdraad voor het rijden. Bijvoorbeeld: het sein wordt door de schakelrail op de module op rood gezet. De omschakelaars worden zo geschakeld dat het groensignaal en de rijspanning vanaf de hoofdbaan doorgegeven kunnen worden. VV is dit identiek en zo is er op een eenvoudige wijze het onbedoeld doorrijden beveiligd. Het is zo opgezet dat de verbindingskabels tussen de modules niet aangepast behoeven te worden. Op de hoofdbaan komt in het verbindingsspoor een extra schakelrail die het sein via de verbindingskabel op rood zet.

In het schema zijn twee DUO-leds opgenomen. In de bouw zijn dit twee enkele LEDS aan weerskanten van een soort seinpaal. De kant die de trein kan ontvangen krijgt een rood signaal vanuit deze LED's.

Printje is gebouwd (6 okt 2011). Gelijk aan de seinprint, een bi-stabiel relais, een handjevol dioden en twee weerstanden.

Klik op de afbeelding voor de aansluiting.

 

Tenslotte moeten beide regelingen aan elkaar gekoppeld worden en moeten de verbindingen naar het spoor gemaakt worden. Gezien het standaard werk is wordt alleen het bedradingschema gegeven. De regelingen zijn als blokken weergegeven. De draden zijn in volgorde van de connectoraansluiting weergegeven.

Schema wordt opnieuw getekend op de juiste aansluitvolgorde.

Een blik op de onderkant van de module. De bedrading is weggewerkt in een kabelgoot. Op het eind zit een connector voor de aansluiting op de hoofdbaan. Links zien we een draad hangen met een connector die op module-2 wordt aangesloten. Deze is inmiddels vervangen door een vaste connector. Het nadeel van een los kabelstuk onder de baan is dat deze kabel bij het vervoeren steeds tussen de onderkant en de vloer klem komt te zitten. De kans op beschadigingen is hierdoor groot.