Onderbouw van de rangeerbaan.

De rangeerbaan wordt opgebouwd uit modules, dit houdt in dat het ook redelijk snel geinstalleerd moet kunnen worden. Met modulus werken houdt ook in dat je naar een soort standaard moet of kunt werken. Daar wij de modules alleen gebruiken bij onze opstelling kunnen wij een eigen norm gaan hanteren. Daar wordt het alweer een stuk eenvoudiger van.

In verband met opslag willen wij de modulehoogte ook beperken tot zo laag mogelijk. Dit geeft aan dat wij niet het bekende rasterwerk onder de modules gaan maken maar dat de plaat vrij vlak wordt.

Hoogte van de modules.

De hoogten van de rails zijn vastgelegd. In module-1 zijn bruggen gebruikt waardoor we de voorste modules verlaagd moeten opstellen. De hoogte van het hoofdspoor is 82cm en de hoogte van het maaiveld voor de rangeersporen is 10,8cm lager. Dit houdt in dat de opstelsporen op 71,2cm van de grond af komen.

Hoogten van de modules.

Onderbouw van de modules.

Aan de poten van de hoofdbaan worden ophangbeugels gemonteerd. Op deze ophangbeugel komen steunbalken te liggen die aan het andere eind op poten staan. Dwars over de steunbalken komen dwarsbalken te liggen waarop de modules geplaatst kunnen worden. De lengte van de steunbalken is de lengte van de modules plus het gedeelte wat onder het blad van de hoofdbaan komt. De lengte van de dwarsbalken zijn 175 cm.

Dit is de basis voor de modulebanen. Dit betekend dat de onderkant van de modules vlak zijn of gecorrigeerd moeten worden om de bovenkant gelijk te krijgen.

Onderbouw opgesteld.

De onderbouw compleet opgebouwd. De dwarsligger zijn uitneembaar zodat er twee dragers overblijven. Om de modules op de juiste hoogte te laten komen met de treintafel zijn aan weerskanten van de treintafel twee dragers gemonteerd. Hierin haken de dragers en met een inkeping is het verschuiven geborgd.

Bladafmeting.

De bladgrootte van de modules zijn van belang voor het verdere ontwerp. Evenals bij de eerder vermelde hoogten zijn de afmetingen van de bestaande modules (Module-1 en Module-2) hierbij leidend. De totale breedte is 174 cm en de totale modulelengte is 348 cm.

Bladafmetingen van de module.

We zien direct dat alle modules niet even groot zijn. Is dit bezwaarlijk? Niet echt, maar dit was misschien wel mooier geweest. Dit is ontstaan door wat geŽxperimenteer met het bouw van modules (module 1 en module 2). Deze modules zijn gebouwd met het oog, lukt het en kan ik ze makkelijk opslaan. De modules 3 t/m 8 zijn dusdanig dat deze onder de hoofdbaan opgeslagen kunnen worden.

We hebben afgesproken dat we eerst de basis goed gaan maken en dan stap voor stap naar een betere opstelling. Een opstelling die foutloos rijdt, die makkelijk op te stellen is en die foutloos te bedienen is.