Automatisch met LGB artikelen

We hebben kunnen lezen en zien dat het treinverkeer door de keerlus handmatig bediend kan worden. Willen we een stap verder dan kunnen we het geheel automatisch regelen. Je ontwerp bepaald het karakter van je regeling. Een simpele baan met keerlussen geeft een simpele regeling. Bij meer treinenverkeer wordt de schakeling wat uitgebreider.

De schakeling op zich kan met relais en met elektronische componenten gebouwd worden. We beginnen met relais en we brengen schakelingen met diverse relais onder de aandacht. De eerste schakeling is een schakeling met gewone relais waarbij elk relais twee wisselcontacten heeft en waarbij het relais weer terugvalt als de spanning van het relais verdwijnt. De tweede schakeling is met een bi-stabielrelais, dit relais blijft in de stand staan waarin deze geschakeld wordt. Het relais heeft twee wisselcontacten die elk 5A kunnen schakelen

Alvorens de schakelingen te geven wordt eerst het ontwerp van het traject schematisch weergegeven.

  1.     Ontwerp van het traject.

  2.     LGB-artikelen.

1. Ontwerp van het traject.

We zien een traject met twee keerlussen op het eind. Het tussentraject kan kort of lang zijn en dat maakt voor het principe niet uit.

Wat moet er zoal in de keerlus gebeuren. De trein komt over het hoofdspoor vanaf rechts en gaat door de pijlen aangegeven richting de linker keerlus in. Als de trein de keerlus uit wil rijden is de polariteit op het hoofdspoor verkeerd om en wil de trein in principe weer terug de lus in. Van het hoofdspoor moet de polariteit dus omgepoold worden als de trein in het geisoleerde deel van de keerlus rijdt. Gaat de trein de rechter keerlus in dan komen we bij het verlaten van deze lus hetzelfde probleem tegen, de polariteit van het hoofdspoor moet omgepoold worden. Dit is ook het principe van de schakelingen die op deze pagina staan. We houden de geisoleerde stukken van de keerlus op een vast gepolariseerde spanning met een principe zoals is aangegeven in het hoofdstuk lusspanning. en we gaan de polariteit van het hoofdspoor ompolen. Ook moeten we zorgen dat de wissels goed staan zodat de trein altijd in dezelfde richting de keerlus wordt ingestuurd. De nieuwere Elektrische motoraandrijvingen voor LGB wissels blijven in de stand staan waarin de wisseltong geduwd wordt, de oudere uitvoering veert terug naar de gekozen stand. LGB handwissels hebben ook terugverende wisseltongen en komen terug in de stand waarin de handkeuze gemaakt is. Wat ook gedaan kan worden is alle bediening van de wissel afschroeven en aan de wisseltong een veertje monteren die sterk genoeg is om de tong in de juiste richting te duwen en slap genoeg is om de tong open te duwen als de trein dit wil.

2. LGB-artikelen

Met standaard LGB-artikelen valt een automatische keerlus te maken. Hiervoor hebben we de railcontacten LG-17100, de schakelaar LG-12070 en de EPL-wisselaandrijvingen LG-12010 nodig. De schakelaar is op één van de wisselaandrijvingen te monteren. Als de wissel omgezet wordt dan wordt de schakelaar ook omgezet. De schakelaar wordt aangesloten als ompoolschakelaar zoals in onderstaande afbeelding afgebeeld is. De EPL-wisselaandrijvingen worden door de railcontacten LG-17100 bediend. Op welke uitgang de aandrijving aangesloten wordt bepaald de stand van de wissel. Zoals hier afgebeeld staat gaat wissel-1 op bocht en wissel-2 op recht (of andersom). Dit is ook weer afhankelijk hoe je de twee draden op de EPL aansluiting aansluit. Gaat de wissel op bocht als deze op recht moet dan kunnen eenvoudig deze twee draden omgedraaid worden. Zie voor detail-informatie het hoofdstuk tips onder LGB.

Gebruiken we voor de lusspanning de LGB-keerlussen LG-10151 dan vervallen de lusaansluitingen. Het hoofdtraject blijft wel via de schakelaar aangesloten. Bij analoog rijden is dit zeker geen bezwaar, bij digitaal kunnen we een klein hikje verwachten (ook in het geluid) echter komt dit niet door kortsluiting zoals bij de kant en klare digitale keerlussen.

Brainwave: Bij digitalebanen en één lus gewoon de polariteit in de lus omzetten als de trein hierin rijdt, eventueel wel met de schakelaar 12070. Het hikje komt toch alleen nu niet door kortsluiting. De wissel moet toch omgezet worden en een schakelaar 12070 is vele malen goedkoper dan een digitale keerlusgarnituur.