LGB-keerlus.

LGB heeft een keerlusset in het programma die eenvoudig toegepast kan worden. Het zijn twee stukjes rail die voor zowel de isolatie als de stroomverzorging in de lus zorgen. Het ompolen van de hoofdbaan of aanrij-traject moet handmatig gebeuren. Bij het ompolen gaat de trein in de lus wel even langzamer rijden tot stilstaan tengevolge het omdraaien van de transformatorknop. In één van de zwarte kastjes zijn dioden verwerkt voor de stroomverzorging waarvan het principe in het hoofdstuk lusspanning behandeld wordt.

LGB 10151. Keerlusset. bestaande uit twee stukken rail van elk 150mm lang.

 

Wil men de stroomverzorging in de keerlus anders uitvoeren dan kunnen ook twee rails gekocht worden waarbij de railstaven geisoleerd zijn.

LGB 10152. Railstuk met twee geisoleerde staven, lengte 150mm.

 

Een andere manier om de rails te isoleren is het gebruik maken van kunstoffen isolatiehulsen. De railverbinding op het eind van de rail moet wel gedemonteerd worden. Let wel dat de railverbinding met een lipje in de biels vast zit.

LGB 10260. Kunststof isolatiehuls, 4 per verpakking.