Faller Car System - Wegafmetingen.   ab-treinen.nl

Maken van het traject voor het Faller-Carsystem voertuig.

Om een voertuig goed te laten rijden moet de weg wel voldoenaan een aantal eisen. De breedte van de weghelft in belangrijk en de positie van de rijdraad in de weghelft is van belang. Op internet vindt men voldoende tips om een rijbaan te maken. Hier worden twee richtingen gegeven, de afmeting van het Faller laser-street systeem en de afmetingen die op internet gevonden zijn (mijn dank hiervoor).

Afmetingen Faller Laser-Street.

De weghelft van het Laser-street systeem is 50mm breedt. de rijdraad is exact in het midden van de rijbaan. Een dubbele rijbaan is vanzelfsprekend dan 100mm breedt.

 

De afmetingen van de bushalte 161930 zijn aangegeven in bovenstaande tekening. De afstand van de rijdraad tot het einde van de weg is bij de bushalte smaller dan bij de rijbaan. Ook liggen de parallele rijdraden dichter bij elkaar dan bij een dubbele rijbaan.

De afmetingen van de binnenbocht 161921 staan in bovenstaande tekening. De rijdraad wordt naar de buitenkant van de bocht gelijdt, dusdanig dat deze 10mm uit het hart geplaatst is. Aan het begin en aan het eind van de bocht gaat de rijdraad weer naar het hart van de rijbaan. De buitenradius van deze binnenbocht is gelijk aan de binnenradius van de buitenbocht 161920.

Voor de buitenbocht 161920 gelden bovenstaande afmetingen. Ook hier is de rijdraad naar buiten geplaatst.

Het rechte traject en een bocht.

Onderstaande afmetingen heb ik gevonden op het grote World-Wide-Web. De rijbaan is iets breder dan het Faller-systeem en de voertuigen rijden iets uit het midden van de rijbaan. De bochten zijn iets krapper maar zeer geschikt voor de voertuigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afmeting rijbaan en de minimale straal voor de bocht.

De rijbaan is 110mm breedt en de rijdraden hebben een onderlinge afstand van 60mm (30mm vanaf de middenstreep). De rijdraad ligt dus iets dichter bij de bermstreep dan de middenstreep. Voor een enkele baan zijn de afmetingen van een weghelft van belang en zal de rijdraad wel in het midden kunnen liggen, dus 27,5mm vanaf de bermstreep. Bij een bocht zou je iets naar buiten kunnen gaan.

Dit is een richting voor de baanbouw, Ook is het mogelijk om met een voertuig een traject af te rijden en markeerstreepjes voor de rijbaan te zetten. Tussen deze straapjes zal het voertuig altijd op de rijbaan blijven. Tevens is dan gelijk het gebied afgezet waarbuiten je de verdere afwerking kunt maken (stoeprand, berm, etc.) 

Stopplaatsen.

Faller heeft twee magneten om het voertuig te laten stoppen. En magneet is voor kortstondige stoppen en de andere magneet is voor langdurig stoppen. De magneet voor kortstondig stoppen (161675) heb ik omgedoopt tot haltemagneet, de magneet voor langdurig stoppen (161674) heb ik omgedoopt tot stopmagneet of parkeermagneet. Bij de haltemagneet zet je panning op de spoel om het voertuig te laten stoppen, bij de stopmagneet zet je spanning op de spoel om het voertuig te laten vertrekken.

Inbouw haltemagneet.

De haltemagneet moet op de juste plaats ingebouwd worden. Een belangrijke maat is 11mm vanaf de rijdraad, en dan rechts aan de rijrichting. De maximale plaatdikte tussen de magneet en bovenkant wegdek is 3mm.

Inbouwmaten Faller stopmagneet 161675 (1675)

Bij onze baan kan het voertuig in twee rijrichtingen rondrijden. Wij moeten dus aan elke kant van de rijdraad een magneet plaatsen. Met een schakelaar kun je kiezen welke magneet actief wordt. Beide rijrichtingen komen in twee verschillende situaties voor, dus nooit gelijktijdig. Vandaar kan een magneet gekozen worden. De regeling voor het stoplicht veranderd hier niet door, als de sensor maar op de hartlijn van het stoplicht geplaatst wordt en de stopmagneten enkele cm's ervoor (als het voertuig op de sensor komt mag hij zichzelf niet stop zetten).

TIP: De aansluitspanning is 12-22V gelijkspanning. Stopt de wagen niet na het aansluiten van de draden verwissel dan de aansluitdraden van de magneet op de voeding om. Het kan zijn dat de zuidpool van het magnetisch veld boven ligt, het voertuig reageert op de noordpool van het magnetisch veld.

Inbouw stopmagneet of parkeermagneet.

De stopmagneet heeft dezelfde functie als de haltemagneet echter deze is voor langdurig stoppen van een voertuig. De stopmagneet is een parmanente magneet waarbij het magnetisch veld geneutraliseerd wordt als er spanning op de spoel gezet wordt. Dit betekend dat het voertuig stopt als er geen spanning op de magneet staat, immers dan is er weer een magnetisch veld. De stroomopname van de spoel is ongeveer 330mA en mag maximaal 15 seconden op de spoel staan. Wordt de spoel te warm door langdurig stroomverbruik, dan schakeld deze af en is pas weer te gerbuiken als de spoel is afgekoeld.

Inbouwmaten Faller stopmagneet 161674

Bij het plaatsen komt de kern eerst boven het wegdek uit. de spoel wordt vastgeschroefd en vervolgens wordt de kern terug geschroefd totdat deze vlak met het wegdek komt. Voor de afwerking zal er een putdeksel van  gemaakt kunnen worden.