Omtrent de Esker.

Het woonhuis de 'Esker' wordt gebouwd op het plan Bergstein te Tuk. De Esker komt te staan, of staat al, aan de Weldadigheid en aan de burgemeester Boldinghlaan. De Burgemeester Boldinglaan werd eerst Burgemeester Panthaleon van Ecklaan genoemd, echter werd op verzoek van het Comité Joods Monument Steenwijk en de Historische Vereniging Steenwijk de naam  in 2013 gewijzigd tot de huidige naam.

 

 

Esker (Bron: Wikipedia)

Een esker of smeltwaterrug is een heuvel in het landschap of onder de grond die is veroorzaakt door smeltwater onder een ijskap, zoals een gletsjer. Deze heuvel bestaat uit glaciofluviaal sediment (zand vermengd met grind en keien die klein genoeg waren om door het water te worden meegenomen) dat is achtergelaten in de bedding van de smeltwaterstroom. Eskers kunnen honderden kilometers lang zijn en tientallen meters hoog, volgen de richting van de ijslaag en hebben (dus) een slingerend verloop.

Een esker is een voorbeeld van een fluvioglaciaal verschijnsel: een verschijnsel dat is ontstaan door een samenwerking tussen ijs en water. Eskers kunnen alleen bestaan bij stagnerend ijs, zoals aan de rand van het ijs tijdens een ijstijd.

Eskers worden vaak afgegraven voor de grindwinning.

De enige Nederlandse esker ligt ten noordoosten van Almelo bij Langeveen. Deze is in het Saalien gevormd. De esker is deels door erosie verdwenen, overdekt door jongere sedimenten, vergraven of gaat schuil onder bebouwing. De resten van de esker zijn zichtbaar als koppen in het landschap. In de ondergrond is het systeem nog min of meer aaneengesloten. Later hebben onder invloed van de wind verstuivingen plaatsgevonden en is op de overgang van een hoger en droger naar een lager en vochtiger terrein een dekzandrug ontstaan.

 

 

Het plan Bergstein.

Bergstein is een nieuwe woonwijk aan de rand van Tuk. De woonwijk omvat ongveer 190 woonhuizen gelegen aan 7 nieuwe straten en 1 bestaande straat (Tukse weg). Bergstein is gebouwd op een heuvel, met verschillende terassen is het hoogteverschil van 12m overwonnen. Dit geeft Bergstein een unieke uitstraling in deze woonomgeving. Bergstein ligt op fietsafstand van het centrum van Steenwijk, maar ook op fietsafstand van het prachtige glooiende bosgebied van de Eese en de Woldberg, het Natuionaal Park Weerribben-Wieden, met o.a de bekende dorpen Giethoorn en Kalenberg en op fietsafstand van de prachtige natuur rond Havelte, twee hunnebedden, heidevelden, bosgebieden, etc..

Tuk heeft een buurtsuper, een Tuincentrum, een installateur, een huisartsenpost, een tandarts, een basisschool met kinderopvang en een café. De caféhouder had altijd een vaste kreet als je iets bestelde en dat was 'mooi man'. Hierop is in 1991/1992 een landelijk bekende hit uitgebracht, gezongen door mannenkoor Karrenspoor met de voor de hand liggende titel 'Mooi man'. Dit mannenkoor is genoemd naar de naam van het café, namenlijk de Karre. De Karre wordt nu gerund door de zoons van de caféhouder.

Stratenplan Bergstein-Tuk.

Wethouder Slootstraat.

 

Wethouder Zeefatstraat.

 

Burgemeester Boldinglaan, Leonard Gerard Boldingh (bron Wikipedia, foto BRU/Wilbert Bijzitter)

Esker, Porfier,

In 1963 wordt L.G. Boldingh burgemeester van Steenwijkerwold en zal deze functie houden tot de herindeling van 1973. Toen ging de gemeente Steenwijkerwold grotendeels op in de nieuwe gemeente Steenwijk; Scheerwolde en Wetering werden onderdeel van de nieuwe gemeente IJsselham. Momenteel zijn al deze gemeenten (inclusief Brederwiede) onderdeel van de gemeente Steenwijkerland.

 

 

 

 

Note: Panthaleon van Eck (bron Wikipedia, foto BRU/Wilbert Bijzitter)

Van Eck was oud-reserve eerste luitenant artillerie. Van Eck volgde in 1939 op 31-jarige leeftijd George Willem Stroink op als burgemeester van Steenwijkerwold. In februari 1944 besloot hij zijn functie als burgemeester van Steenwijkerwold neer te leggen toen hij van de bezetter het bevel kreeg 150 mannen aan te wijzen voor onderhoud aan het vliegveld te Havelte.

In 2012 werd voorgesteld een straat in het woningbouwplan Bergstein in Tuk in Steenwijkerland naar Van Eck te noemen. Hiertegen tekenden het Comité Joods Monument Steenwijk en de Historische Vereniging Steenwijk bezwaar aan. Naar hun oordeel zou Van Eck deze straatnaam niet verdienen omdat hij zou hebben meegewerkt aan de ‘uitsluiting, beroving, deportatie en uiteindelijk moord’ van Joodse Steenwijkers door de nazi's, door - als waarnemend burgemeester van Steenwijk - in de periode mei tot juli 1942 een brief te ondertekenen met daarop de persoonsgegevens van Joodse Steenwijkers die vervolgens is verstuurd aan het gewestelijk arbeidsbureau te Meppel. Volgens het na de Tweede Wereldoorlog door de Zuiveringscommissie ingestelde onderzoek heeft van Eck in die tijd niet laakbaar gehandeld. Hij kon daarom ook in 1945 in zijn functie als burgemeester van Steenwijkerwold terugkeren. De gemeente van Steenwijkerland besloot op 1 februari 2013 de straatnaam niet te vernoemen naar Van Eck maar liet in haar persbericht weten dat dit besluit is genomen vanwege de “commotie” die is ontstaan rondom de vernoeming en niet omdat zij van mening is dat Van Eck laakbaar zou hebben gehandeld in de oorlog

 

Wethouder Wintersstraat

 

De Erfgenamen.

 

Weldadigheid.

 

De Heerlijkheid.

 

Tukseweg.

De Tukseweg was vroeger de verbindingsweg naar Friesland. Vanuit Meppel ging je door Steenwijk, Tuk, en vervolgens door de Wittepaarden en Willemsoord naar de Blesse. De Blesse is het eerste dorp wat je dan in Friesland tegen kwam. Vervolgens ging je naar Wolvega, Heerenveen en uiteindelijk naar Leeeuwarden. Nu is er de A32 die geheel om al deze dorpen heen gaat.

 

 

Tekst van Funda

Tuk, Steenwijk
Goed wonen, goed leven, dat is het in de gemeente Steenwijkerland. In het buitengebied, in de kern Tuk kunt u in het plan Bergstein ‘dorps’ wonen. Steenwijk-stad ligt binnen handbereik, maar ook de streekfunctie, de goede toegankelijkheid via snelweg en spoor en de rijke cultuurhistorie maken Tuk tot een geliefde plek. Met als belangrijk pluspunt dat bijzondere landschap, met het Nationaal Park Wieden-Weerribben en het glooiende bosgebied van de Eese en de Woldberg om de hoek. Daar kunt u recreëren, sporten en ontspannen. En daarbij is het is maar een klein stukje naar de Drentse hei en de Friese natuurgebieden.

Bergstein
De nieuwe wijk Bergstein is gelegen aan de noordzijde van Tuk in de gemeente Steenwijkerland. Het betreft hier een nieuwe woonbuurt gelegen op de helling van een oude stuwwal. De oude stuwwal heeft een hoogteverschil van tien tot twaalf meter. Bergstein betreft een waardevol gebied met tal van oude, karakteristieke kenmerken, zoals bijvoorbeeld een oude houtwal. De gemeente besloot tot nieuwbouw, het dorp wil groeien. De stedenbouwkundige wilde oude elementen integreren in de nieuwe situatie. Met de oude houtwal is dat uitstekend gelukt. De nieuwbouw krijgt straks al direct een ander aanzien door het respect in het plan is getoond voor de houtwal en de helling. Ook is het reliëf gebruikt door zichtlijnen van hoog naar laag te laten lopen, zo kijk je heel mooi op de kerk in Steenwijk. Er is dus met respect voor de bestaande situatie ontworpen.

Zo is er tijdens het ontwerp rekening gehouden met het water. Regenwater mocht niet zomaar de hellingen afstromen, dat zou overlast geven bij zowel de nieuwe als de bestaande huizen. Daarom is langs de houtwal een soort cascade ontworpen die het water opvangt en trapsgewijs naar beneden laat lopen. Ook het geluid van het spoor was een element om rekening mee te houden. Er zijn huizen langs het spoor gepland die een soort geluidswal vormen voor de wijk daarachter. Ook zijn er forse bomenrijen in het landschap geplaatst om die overgang zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Al met al is er een bijzonder woongebied ontwikkeld met respect voor landschappelijke elementen.