De bergbaan.

 

De bergbaan is een deel rechtsonder aan de hoofdbaan. De bergbaan bevat een extra spoor van de hoofdebaan en een stuk spoor van het pendeltraject. Op de bergbaan ligt het bergstation van het pendeltraject. In dit deel wordt alleen het stuk behandeld wat bij het rode spoor behoort. Dit is de aansluiting op de hoofdbaan met een 14 polige centronicsconnector, het potentiaalvrij maken van de schakelcontacten in dit deel wat nodig is voor het pendeltraject en het schakelen van het andreaskruis bij de overweg (in het rechte stuk bij contact HE). De mogelijkheid bestaat dat contact HE verplaatst wordt tot in de oorsprnkelijke hoofdbaan. Het Andreaskruis gaat wit knipperen als er geen trein komt, als de trein komt gaan de rode lampjes knipperen.

Het railplan.

Lichtblauw is het pendeltraject, rood is de hoofdbaan op de bergmodule. Geel zijn de stopplaatsen in het pendeltraject, Wit zijn schakelcontacten in zowel de hoofdbaan als het pendeltraject. Lichtgrijs is de overgangsrail van C-rail naar M-rail. Waarom het laatste stuk in M-rail? Dit voor de industriebocht 5120. Deze heeft een kleine radius zodat de ruimte boven beperkt kon worden.

Contact HE is verplaatst tot in de hoofdbaan en wel 1,5m na de kruising. Het contact HE zijn twee parallel geplaatste schakelrails geworden en elk geplaatst in het rechte deel van de beide sporen na de bochtwissel.

Techniek.

Alhoewel het rode traject simpel is komt er toch een klein beetje techniek in dit stukje. De andreaskruisen op de overweg moeten knipperen, de positie van de trein moet doorgegeven worden aan het pendeltraject. Als er een trein aankomt dan moet de pendeltrein stoppen, anders heb je een ongeluk. De andreaskruisen knipperen wit totdat er een trein aan komt, als de trein er aan komt dan gaan de rode lampen knipperen.

Het andreaskruis.

Het andreaskruis is van Busch met een regeling van het type 5974, deze is alleen geschikt voor LED's met een maximale stroom van 30mA per uitgang.

Het lijkt heel wat maar de knipperschakeling is met een standaard schakelingetje voor een pulsgeneratortje opgebouwd. De basis zijn twee transistortjes, 2 elcootjes en 4 weerstanden. De brugcel met elco is voor het gelijkrichten van de wisselspanning. De vijfde weerstand zit in de voedingsleiding en is een soort stroombegrenzer.

 

Het schema van de knipperschakeling.

 

 

De aansluiting van de andreaskruisen op de knipperunit, De omschakelaar is voor de keuze witte knipperlichten of rode knipperlichten. Deze schakelaar kan een handschakelaar zijn of een schakelaar door een regeling bediend (in dit geval relais K3 contact 2, zie schema hieronder).

De draadkleuren moeten uit de andreaskruisen komen. Let wel dat de rode van de één met de gele van de andere verbonden worden.

De Buschregeling moet wel op een voedingspanning van 14-16V aangesloten worden, dit staat niet in het naaste schema.

Wordt bij het testen van de omschakeling de blauwe en grijze draad niet aangesloten en wil je nadien kijken welke draad op welke pool moet dan gaan de LED's niet knipperen. Dan brandt dubbel-rood constant of wit constant. Bij het aanschakelen van de voedingsspanning moeten de LEDS daarom volledig aangesloten zijn anders gebeurt er niets. De grijze of blauwe draad moet aan de voedingspanning liggen. Tijdens het omschakelen heb je hier geen last van.

 

 

De andreaskruisen op de baan.

Techniek van de bergbaan.

Het traject wordt op twee plaatsen voorzien van spanning, hiervoor is gekozen daar dit een los te koppelen deel is en bij minder wordende contacten blijft de stroomvoorziening gegarandeerd. De schakelrail in het traject stond rechtstreeks gekoppeld aan contact C1 van de hoofdbaan. Nu wordt dit contact elektrisch gescheiden met de volgemde reden: Als de trein door de berg gaat moeten de andreaskruizen rood gaan knipperen, gaat de trein vanaf het station recht door dan hoeft dit niet. Door de elektrische scheiding (relais K1 met contact L1-2) is dit mogelijk gemaakt. Nu is contact C1 van de hoofdbaan geisoleerd van contact HS van de bergbaan.

Als de trein over schakelrail HS gaat wordt K3 door K1 bekrachtigd, dit relais houdt zich zelf in. Parallel aan K3 staat relais K3A. Het contact van K3A (K3A-1) wordt doorgegeven aan de pendelbaan. Als dit contact gesloten is dan is er een trein in bergtraject aanwezig en moet de pendeltrein stoppen alvorens het bergtraject over te steken. Met K2 wordt K3 weer uitgeschakeld.

Een contact van relais K3 wordt gebruikt om de andreaskruizen rood te laten knipperen. dit is contact K3-2.

Schakeling van het rode traject.

In onderstaand plaatje wordt weergegeven hoe de print aangesloten moet worden. Er is gekozen om de Busch unit aan deze print te koppelen. De beide andreaskruizen komen dus ook op deze print. Zo is een centrale aansluitunit gecreeerd.

Aansluiting van de print uitgaande dat de Busch knipperinstallatie aan de print gesoldeerd is.

Onderdeel Bestelnr Type Omschrijving Kenmerk pps Aantal
Relais 502866-89 RY-12W-K Relais   2x om Blauw 2,20 4
Printplaat 530099-89 Experimenteerplaat Rastermaat 2,54mm 76,5x46,5mm 0,85 1
Klemmen 731091-89 Printplaatklem RM 5,0  2 polig Blauw 0,18 3
Klemmen 730196-89 Printplaatklem RM 5,0  3 polig Blauw 0,29 2
Diode Brugcel 163964-89 1KAB05E Brugcel  Zwart 0,76 3
Condensators 421964-89 Elco radiaal El.condensator radiaal 100uF-35V 0,25 1
           
      Totaal 13,30 mei-2015

                                                             Onderdelenlijst print.

                                               Print gebouwd.                                                           Buschschakeling aangesoldeerd.

 

Aansluiting van de bergbaan.